دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي


انتقال پوشه ها :


براي تهيه پشتيبان از ايميل هاي صندوق پستي در سرور جديد و نگهداري آنها روي کامپيوتر شخصي خود و يا انتقال پوشه هاي شخصي حاوي ايميل ها از سرور قديم به سرور جديد، مي توانيد از روش زير استفاده نماييد.

    1- در صورتي که فايل هاي شما در پوشه قرار ندارد، ابتدا يک پوشه در صندوق پستي خود در  سرور مبداء ايجاد نماييد و ايميل هايي را که قصد داريد از آنها پشتيبان تهيه کنيد ( و يا قرار است به سرور جديد انتقال دهيد) در آن کپي نماييد.

    2- در صندوق پستي خود وارد قسمت پوشه ها (folders) شده ( قسمت 1 از تصوير زير) و مربع کنار پوشه مورد نظر خود را علامت بزنيد. (قسمت 2 از تصوير زير)
    3- از قسمت Choose Action  (قسمت شماره 3 در تصوير بالا ) گزينه Download ( که در زير نمايش داده شده ) را انتخاب نماييد تا پوشه انتخابي روي کامپيوتر شما در مسيري که  مشخص مي نماييد، دانلود شود.   

    توضيح : پوشه تبديل به يک فايل با پسوند mbox شده (تصوير پايين) و سپس عمليات دانلود آغاز مي شود. اين کار با توجه به حجم پوشه ممکن است مدتي طول بکشد.
    نکته : اگر تعداد ايميل ها زياد است آنرا در چند پوشه ذخيره کنيد. سعي شود حجم هر کدام از پوشه ها از 100 مگابايت بيشتر نشود.

   4- فايل دانلود شده را مي توانيد به عنوان پشتيبان ذخيره نماييد و بوسيله نرم افزارهاي مخصوص آنرا باز کرده و استفاده نماييد و يا با توجه به ادامه مطلب مي توانيد آن را در سرور جديد بارگذاري کنيد.

   5- در سرور ايميل جديد در قسمت پوشه ها يک پوشه با نام دلخواه ايجاد کرده (قسمت شماره 1 در تصوير پايين ) و روي آن کليک راست کنيد و از منوي باز شده گزينه Import را انتخاب نماييد. (قسمت شماره 2 در تصوير پايين)    6- بوسيله پنجره باز شده در تصوير پايين ، مسير فايل با پسوند mbox ، ذخيره شده از مرحله قبل بر روي کامپيوتر خود را  ( مورد شماره 1در تصوير پايين) مشخص نماييد و با زدن کليد Open (مورد شماره 2  در تصوير ) ، فايل را براي بارگذاري انتخاب کنيد.

    در اين مرحله کل ايميل هاي موجود در پوشه مورد نظر (از سرور قديم ايميل که بر روي کامپيوتر خود ذخيره نموده بوديد) به پوشه اي در سرور جديد انتقال مي يابد که انجام اين عمل توسط پيامي که در شکل زير به رنگ سبز نمايش يافته است، قابل مشاهده مي باشد. همچنين از کل ايميل هاي انتقالي، تعداد پيام هايي که خوانده نشده است، داخل پرانتز جلوي پوشه مورد نظر نمايش مي يابد.