دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي

تغيير کلمه عبور (Change Password) :

       درصورتي که بخواهيم کلمه عبور ( رمز ) مربوط به آدرس پست الکترونيکي خود را تغيير دهيم در صورتي که کلمه عبور قبلي را بدانيم از اين مسير اقدام مي کنيم.

       از منوي بالاي صفحه گزينه My Account  را انتخاب و سپس بر روي کلمه Password  کليک مي کنيم.  در کادري که باز مي شود جلوي سطر 1  آدرس کامل ايميل خود را تايپ نموده و در سطر 2 کلمه عبور يا رمز قبلي را درج مي نماييم.

       در سطر شماره 3 و 4  لازم است کلمه عبور جديد خود را به صورت عبارتي يکسان و کاملا سخت و پيچيده تايپ کرده و دکمه Change Password را انتخاب نماييم.


     

       در صورتي ميتوان از تغيير يافتن رمز مطمئن شد که عبارت زير را در گوشه پاييني سمت راست صفحه مشاهده نماييم .


         چنانچه رمز جديد خود را بسيار نزديک به رمز قبلي انتخاب نماييد، اخطار ساده بودن پسورد ظاهر مي شود و تغيير رمز اعمال نمي گردد. 

         کلمه عبور بايستي حداقل 8 و حداکثر 16 کاراکتر باشد و شامل حروف ( بزرگ و کوچک )  اعداد و کاراکتر هاي ويژه باشد.