دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي


صندوق پست الکترونيکي (MailBox)  :

 براي استفاده و مديريت صندوق پستي، از منوي اصلي، گزينه Mail را طبق شکل زير انتخاب نماييد.پس از انتخاب گزينه Mail، پنجره زير با کليه امکانات جهت مديريت ايميل ها، نمايش داده مي شود که در منوي سمت چپ به صورت پيش فرض ليست پوشه هاي مربوط به صندوق پست الکترونيکي قابل مشاهده است :

 

 

لازم به ذکر است در پست الکترونيکي جديد، در مورد پيام هايي که هرزنامه هستند، عبارت Spam به ابتداي "عنوان پيام" اضافه نمي شود بلکه هرزنامه ها مستقيما و بطور خودکار به پوشه Spam منتقل مي گردند لذا نيازي به تعريف فيلتر براي انتقال آنها به پوشه مربوطه وجود ندارد.

 

تاريخ جاري (گزينه 1 در شکل زير) ، ميزان فضاي مصرف شده از کل فضاي صندوق پستي (گزينه 2 در شکل زير) و همچنين پوشه فعال در هر لحظه (گزينه 3 در شکل زير) در نوار منوي اصلي منتها اليه سمت راست و چپ قابل مشاهده هستند:

                                                       


کاربرد تمام پوشه هايي که در سمت چپ ظاهر شده اند واضح و مشخص است.

توسط گزينه  " Folder Actions " مي توان برحسب نياز پوشه اي جديد و با نام دلخواه ايجاد نمود که در زير منوي " ايجاد پوشه جديد "  از منوهاي مربوط به صندوق پست الکترونيکي در راهنماي سريع ، توضيح داده شده است.