دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي

ارسال پيام دريافتي به ديگران: 

در صورتي که مايل باشيم  پيامي که در صندوق پستي خود دريافت نموده ايم را به فرد يا افراد ديگري ارسال نماييم کافي است هنگام مشاهده ليست پيام ها ، پيام مورد نظر را با قرار دادن علامت تيک در مربع کنار آن، انتخاب نموده و از بالاي صفحه گزينه  Forward  را کليک کنيم و آدرس فرد يا افراد مورد نظري که قرار است يک نسخه از ايميل موجود براي آنها ارسال شود را در قسمت To و CC يا Bcc  قرار مي دهيم و دکمه Send را جهت ارسال انتخاب مي کنيم.