دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي


ايجاد پوشه جديد :

هنگام مشاهده ليست ايميل ها، در سمت چپ صفحه پوشه هاي پيش فرض سيستم و نيز پوشه هايي که خود ايجاد نموده ايم قابل مشاهده است.در صورتي که بخواهيم پوشه جديدي ايجاد نماييم لازم است از منوي کشويي Folder Actions در ستون چپ صفحه نمايش، گزينه Create Mailbox را طبق شکل زير انتخاب و نام دلخواه براي پوشه خود تايپ نماييم. 


انتقال پيام ها به پوشه دلخواه :

جهت انتقال يک پيام يا بيشتر به داخل فولدرها و دسته بندي آنها کافي است در مربع کنار پيام ها علامت تيک قرار دهيم(1) و سپس با عمل کشيدن و رها کردن (Drag and Drop)  آنها را به پوشه مورد نظر انتقال دهيم (3 و 2). مشاهده و باز کردن پوشه هاي شخصي :

به اين منظور لازم است در قسمت Folder Actions گزينه Show All Mailboxes را انتخاب نماييم تا ليست همه پوشه هايي که قبلا ايجاد نموده ايم قابل مشاهده شود. با کليک بر روي هر يک محتواي آن ها نيز قابل رويت مي گردد.