دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي


پاسخ به پيام دريافتي:

در صورتي که قصد داشته باشيم ايميلي که دريافت نموده ايم را پاسخ دهيم لازم است با گذاشتن علامت تيک در مربع کنار آن ، پيام مورد نظر که در حال نمايش است را انتخاب کرده و سپس از گزينه هاي بالاي صفحه بر روي Reply  کليک نموده (2)تا صفحه اي جديد در اختيار ما قرار گيرد.

تفاوت اين صفحه با صفحه  Forward اين است که در اين جا آدرس شخص گيرنده به طور اتوماتيک در قسمت To قرار مي گيرد (3) و کافي است متن مورد نظر را در قسمت بدنه پيام تايپ نموده و توسط Send ارسال نماييم. البته آدرس هايي که در نامه ارسالي در قسمت CC و يا Bcc قرار داشته اند نيز کماکان اضافه مي شوند که اگر مايل نبوديم پاسخ غير از فرستنده اصلي براي بقيه افراد ارسال گردد، محتويات اين قسمت را پاک مي نماييم (4).