دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي


پيش نمايش پيام ها (Show Preview ):

 هنگام مشاهده ليست ايميل ها مي توان از سمت راست صفحه در منوي Other گزينه  Show Preview  را فعال نمود تا پيش نمايش پيامها ظاهر شود: پيش نمايش پيام ها دو نوع تنظيم دارد :

1)  نمايش افقي (Horizontal Layout): به اين معني که با کليک کردن موس بر روي هر ايميل ، بتوانيم متن آن را در پايين همان صفحه مشاهده کنيم.
2) نمايش عمودي  (Vertical Layout) : در اين حالت با کليک کردن موس بر روي هر پيام، متن آن پيام در ستون سمت راست قابل مشاهده است.خارج شدن از حالت پيش نمايش و برگشت به حالت عادي:

درصورتي که بخواهيم از حالت پيش نمايش پيام خارج شده و پيام ها را به حالت عادي و با دوبار کليک کردن در صفحه جديدي مشاهده نماييم کافي است بر روي گزينه Other مجدداً کليک نموده و اين بار عبارت Hide Preview را انتخاب نماييم .