دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي

فراموش کردن رمز

نحوه ي تغيير رمز مربوط به آدرس پست الکترونيکي دانشگاهي جهت اعضاء هيئت علمي ، کارمندان و دانشجويان


الف : اعضاء هيئت علمي و کارمندان

       اعضاء محترم هيئت علمي جهت تغيير کلمه عبور يا رمز آدرس پست الکترونيکي دانشگاهي خود، لازم است با مسئول شبکه دانشکده  تماس حاصل نمايند يا از طريق اتوماسيون درخواست خود را به ايشان ارسال فرمايند.

کارمندان محترم، نيز درخواست تغيير رمز را با ذکر آدرس ايميل دانشگاه از طريق اتوماسيون اداري براي اينجانب هما بديعي کارشناس نرم افزار مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات ارسال نمايند.

ب: دانشجويان مقطع کارشناسي ، ارشد و دکتري

  دانشجویان محترم جهت ايجاد آدرس پست الکترونيک ( و يا براي تغییر کلمه عبور مربوط به آدرس ايميل خود) لازم است با استفاده از شماره دانشجويي و رمز مربوط به سامانه دانشجويي ( سيستم گلستان )  به آدرس زير مراجعه نمايند.

http://eias.ui.ac.ir

لازم به ذکراست دانشجويان محترم جهت تغيير کلمه عبور قبل از اقدام به ورود در آدرس سامانه مذکور، بايستي ارزشيابي ترم جاري را انجام داده و نيز هيچگونه  مشکل آموزشي نظير بدهي شهريه نداشته باشند.

دانشجويان فارغ التحصيل امکان استفاده از آدرس ايميل دانشگاهي و در نتيجه تغيير رمز آن را نخواهند داشت.