دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي

فراموش کردن 

کلمه رمز

ادامه مطلب

خودداري از درج آدرس پست الکترونيکي خود و رمز آن در فرمها و سايتهاي تقلبي  

ادامه مطلب


آيين نامة استفاده از پست الکترونيکي دانشگاه اصفهان

ادامه مطلب

http://payk.ui.ac.ir/horde/imp/hoshdar.htm

هشدار در مورد

پيام هاي جعلي

ادامه مطلب

- باتوجه به تغييرات در نسخه جديد نرم افزار، بخش راهنما  را مطالعه نماييدجهت نمايش بهتر صفحات ايميل، از مرورگرهاي Firefox و يا Chrome  استفاده نماييد.

نظرها و پيشنهادها از طريق آدرس http://hlp.ui.ac.ir قابل ارسال خواهد بود. در صورت داشتن هرگونه سوال با مسئولين شبکه تماس حاصل فرماييد.

- به هيچ عنوان از طرف اين مرکز، ايميلي جهت دريافت آدرس و کلمه عبور کاربران ارسال نحواهدشد. "مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) - دانشگاه اصفهان"