دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي

     اطلاعيه مهم در خصوص حذف خودکار محتواي پوشه هاي اسپم و Trash

           همانطور که مشاهده شده است، هميشه پس از حذف ايميل ها از پوشه هاي مختلف نظير پوشه Inbox، Sent، Spam، Drafts  آنها به طور موقت حذف شده ولي يک کپي از ايميل هاي حذف شده در پوشه Trash ذخيره مي شود تا در صورتي که اشتباهاً ايميلي حذف گرديده، قابل بازگرداندن باشد. لذا لازم است هميشه به حجم اشغال شده توسط پوشه Trash توجه شود و ايميل هاي غير ضروري و پاک شده قبلي ، از اين محل نيز حذف گردند.               

               با توجه به پر شدن فضاي آدرس پست الکترونيکي بعضي از کاربران محترم به علت حذف نکردن ايميل هاي غير ضروري در پوشه  هاي  Spam  و Trash  و متعاقب آن عدم دريافت و ارسال ايميل در مورد ايشان در حالت پر بودن فضاي آدرس پست الکترونيکي، مقرر شد ايميل هاي موجود در اين دو پوشه به طور خودکار و دوره اي براي کليه کاربران به صورت زمان بندي زير حذف گردد:

1-   پوشه Trash هر روز بررسي شده و ايميل هاي قديمي تر از 3 روز  حذف مي شود. ( اکنون در حال اجرا است )

2-   پوشه Spam  هر هفته بررسي شده و ايميل هاي قديمي تر از  15 روز پاکسازي مي گردد. ( از اول خردادماه  اجرا خواهد شد )

               تاکنون ميزان فضاي پست الکترونيکي اِشغال شده، توسط متن رنگي در بالاي صفحه اصلي در هنگام نمايش ليست ايميل ها ، با ذکر درصد مورد استفاده، مشخص مي شده است. اِشغال بودن بيش از 80 درصد، با رنگ زرد و بيش از 90 درصد، با رنگ قرمز نشان داده مي شود که در شکل زير نمايش داده شده است.
                توجه:  در صورتي که ايميل هاي غير ضروري در پوشه Spam و پس از آن محتواي پوشه Trash پاکسازي شد ولي بعد از refresh نمودن صفحه (با فشردن همزمان کليد هاي Ctrl+F5) ، متن هشدار بالاي صفحه اصلي هنوز به رنگ قرمز باشد، با کارشناس فناوري اطلاعات در مرکز فاوا تماس حاصل فرماييد.(شماره داخلي 2448)

               خواهشمند است کاربران محترم ، خود نيز شخصاً تا قبل از خردادماه (و پس از آن به طور هفتگي) نسبت به بررسي و حذف ايميل هاي ناخواسته از پوشه هاي موجود در آدرس پست الکترونيکي (به خصوص دو پوشه Spam و Trash) ، اقدام لازم را انجام دهند و ايميل هاي واقعي را از پوشه Spam به پوشه Inbox انتقال دهند تا با شروع خردادماه که بند شماره  2  اين اطلاعيه اجرا مي شود ( و ايميل هاي قديمي تر از 15 روز هر هفته از پوشه  Spam حذف مي گردد ) ، اين روند خودکار باعث نشود ايميل هاي واقعي که گاهي به اين پوشه مي رود، به طور خودکار حذف شود.